1. Avatessaan pelitilin Quasarin Internet-sivustolle, Pelaaja joutuu antamaan tiettyjä henkilötietoja ja hyväksyy, että hänen tietojaan käsitellään Quasarin toimesta.
 2. Quasar noudattaa tietosuojalakia (Luku 440 Maltan laissa.) ja muita asiaankuuluvia säädöksiä, lakisääteisiä huomautuksia ja / tai vastaavia sääntöjä, joita sovelletaan Maltalla ja Euroopan Unionissa, mukaan lukien tietosuojadirektiivi (95/46 / EY) ja E-tietosuojadirektiivi (2009 / 136 / EY), käsitellessään henkilötietoja. Tietosuojalain vaatimusten mukaisesti, Quasar on ilmoittanut tietosuojavaltuutetulle käsittelevänsä Pelaajien henkilötietoja.
 3. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön, Pelaaja hyväksyy, että Quasar käsittelee hänen henkilötietojaan seuraaviin tarkoituksiin:
  • hallinnointi, mukaan lukien, Pelaajan pelitilin taloushallinto ja ylläpito;
  • pelien ja palveluiden tarjoaminen Pelaajalle;
  • Sääntöjen ja Ehtojen noudattaminen;
  • rahanpesusäännösten toteuttaminen ja täytäntöönpano;
  • Quasarin ja / tai sen yhteistyökumppaneiden lakien ja asetusten noudattaminen;
  • tuotteiden ja palveluiden parantaminen;
  • asiakaspalvelun tarjonta;
  • tutkimusten tekeminen
 4. Suostumalla markkinointi- ja mainontamateriaalien vastaanottamiseen hyväksyt, että henkilötietojasi käytetään markkinointitarkoituksiin (Mukaan lukien uudelleenmarkkinointi.) ja mainosmateriaalien levittämiseen, Quasarin, sen yhteistyökumppaneiden tai kolmansien osapuolien toimesta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, tarjoukset, bonusjärjestelmät, ohjelmistopäivitykset, uudet pelit ja muita tietoja, joista Quasar ja / tai sen yhteistyökumppanit katsovat sinun olevan kiinnostunut.
 5. Aika ajoittain Quasar voi joutua jakamaan henkilötietosi kolmansien osapuolien kanssa, näiden käsitellessä tietoja Quasarin puolesta, tietosuojakäytännön pykälässä 3. määritellyin tarkoituksin. Ymmärrät, että tietojasi voidaan jakaa Quasarin strategisten kumppaneiden, työntekijöiden, liikekumppaneiden, konsernin yhtiöiden, alihankkijoiden, palveluntarjoajien, yhteistyökumppaneiden tai muiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka toimivat Quasarin puolesta ja voivat sijaita EU:n ulkopuolella (Jäljempänä ”yhteistyökumppanin”.). Tämän 5. pykälän mukaisesti, olet täten sopinut ja hyväksynyt henkilötietojesi siirron, kuten edellä mainitaan.
 6. Quasar voi myös siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppanin käyttöön ja käsittelyyn, mainitun yhteistyökumppanin kapasiteetin mukaisesti tietojenkäsittelyä varten, tämän tietosuojakäytännön pykälän 3. mukaisesti. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön todistat, että et vastusta Quasarin hallussa olevien henkilötietojesi siirtoa.
 7. Tämän tietosuojakäytännön 5. ja 6. kohdissa esitettyjen skenaarioiden mukaisesti, Quasar pyrkii sitomaan mainitun yhteistyökumppanin käsittelemään ja käyttämään henkilötietoja tietosuojadirektiivin (95/46 / EY) suojausta koskevien periaatteiden mukaisesti. Kaikissa tapauksissa Quasarin kaikkien työntekijöiden on noudatettava tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjä ehtoja. Tämän tietosuojakäytännön mukaan, työntekijöitä velvoitetaan pitämään Pelaajan tiedot ehdottoman luottamuksellisina. Tämä velvoite jatkuu, senkin jälkeen kun työntekijä on jättänyt Quasarin.
 8. Quasarilla on velvollisuus välittää viranomaisille tietoja, jotka käsittelevät petollista toimintaa, kuten mahdollisia rikollisia rahansiirtoja ja / tai toimintaa. Mikäli Quasarilla on pienintäkään epäilystä tapahtumien ja / tai toimien rikollisuudesta, ilmoittaa se tästä asianomaisille viranomaisille, kuten poliisille tai muille yrityksille, jotka ovat erikoistuneet tutkimaan petollista toimintaa ja / tai käyttäytymistä. Hyväksymällä Quasarin tietosuojakäytännön Pelaajat ymmärtävät, että heidän antamansa tiedot ja muut siirtotapahtumat todennetaan kolmannen osapuolen tietokantojen kautta.
 9. Quasar voidaan velvoittaa Pelaajien henkilötietojen jakamiseen säätelevän viranomaisen ja / tai muiden julkisten viranomaisten toimesta säädöksien noudattamisen ja muihin laillisiin vaatimuksiin vedoten, ja näitä tarkoituksia varten Pelaaja ymmärtää, että hänen henkilötiedot voidaan siirtää tällaisille viranomaisille, joko paikalliselle tai ulkomaisen toimivallan alaiselle, edellyttäen, että nämä viranomaiset ovat laillisesti valtuutettuja pyytämään tällaisia tietoja.
 10. Tietosuojakäytännön periaatteiden mukaisesti, Quasar sitoutuu säilyttämään Pelaajan henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen. Tästä huolimatta Pelaaja ymmärtää ja hyväksyy, että Quasar voi käyttää ja säilyttää hänen henkilötietojansa tilin sulkemisen tai poistamisen jälkeen, jos tämä on hallinnollisista ja / tai laillisista syistä tarpeen.
 11. Quasarilla on oikeus tallentaa ja käsitellä yhteystietoja, erityisesti lähde ja kohde IP:t ja kaikkia muita lokitiedostoja, oman ja kolmansien osapuolten palvelimien suojelemiseksi. Lisäksi Quasarilla on oikeus käsitellä tietoja anonyymeinä tilastoina.
 12. Quasar käyttää ”evästeitä” (Pieniä tiedostoja, jotka selain tallentaa pelaajan kiintolevylle tämän vieraillessa Internet-sivustolla.) kyetäkseen mukauttamaan Internet-sivustoa Pelaajan vaatimuksien ja kiinnostuksien mukaan, ja tunnistaakseen Pelaajan tämän vieraillessa Internet-sivustolla seuraavalla kerralla. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Pelaaja hyväksyy evästeiden käytön. Pelaaja voi halutessaan rajoittaa ”evästeiden” tallentumista laitteeseensa, vaikka tällaisella rajoituksella voi olla vaikutusta verkkosivujen toiminnallisuuteen.
 13. Olet vastuussa, mikäli joku kolmasosapuoli käyttäisi ja käsittelisi näitä tietoja laittomasti. Kaikki vahingonkorvausvaatimukset tällaisissa tapauksissa, jotka Pelaaja tai kolmasosapuoli nostaa Quasaria vastaan, hylätään täysin.
 14. Tietosuojalain mukaisesti, Pelaajilla on oikeus päästä käsiksi Quasarin hallussa oleviin henkilötietoihin pelaajasta. Lisäksi, Pelaajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa, korjata tai poistaa henkilötietojaan. Quasar takaa, että henkilötiedot ovat pyynnöstä ja silloin kun niitä ei tarvita Internet-sivuston hallinnointiin tai vireillä oleviin laillisiin menettelyihin tai hallinnollisiin menettelyihin, poistettavissa. Pelaajia kuitenkin ohjeistetaan, että tilin rekisteröimiseen tarvittavien tietojen poistaminen, poistaa automaattisesti kaikki tiliin liittyvän.
 15. Pelaaja takaa, että hänen antamansa tiedot Quasarin rekisteröintilomakkeessa ovat tosia, tarkkoja ja täydellisiä, ja nimi vastaa talletuksissa ja nostoissa käytettävän luottokortin tietoja. Quasar pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilisi, jos antamasi tiedot todetaan vääriksi, epätarkoiksi, petollisiksi tai puutteellisiksi. On Pelaajan vastuulla ilmoittaa meille välittömästi kaikista muutoksista Pelaajan henkilötietoihin.
 16. Jos Quasar saa tietoonsa, että henkilö on antanut vääriä tietoja tässä asiassa, Quasar ei rekisteröi pelitiliä tällaiselle henkilölle ja jos tili on jo tehty, Quasar peruuttaa välittömästi kyseisen henkilön pelitilin Quasarilla. Pelaaja suostuu päivittämään myös tämän tiedon, mikäli henkilötietoihin tulee yhtään muutoksia.
Logos

To get the best Quasar experience, we suggest that you switch to Chrome!

 
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×